Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

BANK ING
Numer rachunku bankowego: 84 1050 1168 1000 0091 3098 4801

PPHU AROMALINEA, UL. LEŚNIOWSKA 85, 42-310 ŻARKI

2. Płatność online za pomocą platformy PayU.pl

3. Klient może dokonać opłaty za Zamówienie, po tym jak wybierze jeden z możliwych sposobów zapłaty w koszyku Klienta.

4. Niezależnie od wybranego sposobu zapłaty, wszystkie płatności za Zamówienia oraz koszty dostawy dokonywane są w polskich złotych.